JAROSŁAW

MARGIELSKI

KANDYDAT NA PREZYDENTA OTWOCKA

Wybierz dalszy
rozwój Otwocka

#SprawdzonyPrezydent

Aby miasto dobrze funkcjonowało, musi być właściwie zarządzane, tak jak dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, z taką tylko różnicą, że przedsiębiorstwa działają dla generowania zysku, a rolą miasta jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usług świadczonych jego mieszkańcom. Taki powinien być też Otwock.

Jako Prezydent Miasta Otwocka 5 lat temu zainicjowałem plan naprawy Otwocka, w efekcie czego wiele problemów, z którymi mierzyło się nasze miasto, zostało bezpowrotnie zażegnanych. Przed nami jeszcze jednak wiele do zrobienia. Musimy wejść na wyższy poziom, aby nasze miasto stało się perłą na mapie Mazowsza!

Poniżej przedstawiam Państwu Plan Rozwoju Otwocka na lata 2024-2029, który jako Prezydent Miasta Otwocka będę sumiennie realizował, aby każdy z jego Mieszkańców mógł być z niego dumny. Wybierz dalszy rozwój Otwocka!

O MNIE


"Jestem mieszkańcem Otwocka od urodzenia, moja rodzina mieszka w tym mieście od 4 pokoleń.

Swoje dzieciństwo spędziłem na otwockich Kresach, gdzie mieszkam do dzisiaj. Uczęszczałem do Przedszkola nr 1 przy ul. Łukasińskiego, następnie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego oraz Gimnazjum nr 2 im. Tadeusza Kościuszki (obecnie im. Ireny Sendlerowej), a także Liceum Ogólnokształcącego nr III im. J. Słowackiego w Otwocku. Już w I klasie szkoły średniej uzyskałem za wyniki w nauce Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Naukę w „Słowaku” ukończyłem w klasie maturalnej ze średnią ocen 5,33. Następnie podjąłem nauką na dziennych studiach inżynierskich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW.

Po uzyskaniu tytułu inżyniera zacząłem pracować w branży oraz kontynuowałem dzienne studia magisterskie na tym samym kierunku. Było to ciężkie do pogodzenia zwłaszcza, że rozpocząłem równolegle naukę na zaocznych studiach magisterskich na pierwszym otwartym w Polsce kierunku Technologia Energii Odnawialnej. Finalnie obroniłem dwa tytuły magistra inżyniera. Po obronie pracy zaproponowano mi kontynuowanie nauki na dziennych 4-letnich studiach doktoranckich..."