Utworzenie wspólnej grupy zakupowej

Rozwiązanie problemów:
  1. Utworzenie wspólnej grupy zakupowej w skład której wejdą wszystkie podmioty podległe Miastu Otwock. Dzięki temu możliwe będzie obniżenie cen zakupu usług i towarów oraz ujednolicenie procedur przetargowych. Dzięki temu z Budżetu Miasta zapłacimy mniej za zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, przeglądy, usługi informatyczne itp.
Program rozwoju:
  1. Grupa zakupowa powinna być rozszerzana o przyległe gminy oraz cały powiat otwocki, dzięki temu Otwock oraz inne miasta – korzystając z zakupu hurtowych cen energii będą płacić dużo mniej m. in. za prąd konieczny do oświetlenia ulic.
  2. Do grupy zakupowej umożliwione będzie przyłączanie się firm z terenu Otwocka, dzięki temu będą one mogły w sposób istotny ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej.