Ułatwienia dla mieszkańców

Program rozwoju:
 1. Stworzenie aplikacji mobilnej „OTWOCK” na telefony komórkowe, w której mieszkańcy będą mogli korzystać z takich funkcji jak:
  • Przypomnienie o terminie odbioru odpadów w tym także odpadów wielkogabarytowych
  • Informacje o płatnościach i zaległościach za opłaty związane z podatkiem od nieruchomości, wody, ścieków, odbioru odpadów, opłaty za żłobek, przedszkole itp.
  • Możliwość uiszczania opłat
  • Zgłaszanie dzikich wysypisk (informacja ta będzie pojawiała się także na stronie WWW miasta Otwock i będzie aktywna i widoczna dla wszystkich użytkowników, do czasu uprzątnięcia)
  • Zgłaszanie niedziałających latarni na terenie miasta
  • Zgłaszanie usterek (dziur) w drogach i chodnikach
  • Informator kulturalny i sportowy
  • Transmisje z obrad Komisji i Sesji władz miasta
  • Informacje o zagrożeniach
  • Informacje o zbiórkach charytatywnych i akcjach społecznych
  • Rozkłady jazdy lokalnych linii autobusowych i kolejowych
  • Bazę kontaktów do urzędów i instytucji
  • Głosowanie w budżecie obywatelskim
  • Aktualności związane z funkcjonowaniem miasta
 2. Elektroniczna przeglądarka zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dostępna z poziomu strony www.Otwock.pl
 3. Uruchomienie w Urzędzie Miasta Biura Informacyjnego pomagającego mieszkańcom w wypełnianiu wniosków oraz wyjaśniającego obowiązujące przepisami procedury
 4. Cykliczne spotkania z mieszkańcami i organizacja konferencji prasowych związanych z raportowaniem postępu w prowadzonych przez Władze Miasta działaniach