Rozwiązanie problemu Cen za odbiór odpadów oraz Cen Wody i Ścieków

Rozwiązanie problemów:
  1. Obniżenie o połowę wynagrodzenia Prezesów Miejskich Spółek (obecnie to kwoty nawet przekraczające 23 tys. zł. miesięcznie)
  2. Zablokowanie podwyżek cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla Mieszkańców Otwocka.
  3. Wykupienie udziałów w spółce Remondis (obecnie udział mniejszościowy Miasta Otwock) i przejęcie przez miasto obowiązku odbioru odpadów od mieszkańców. Działanie to wpłynie korzystnie na obniżenie cen za te usługi dla mieszkańców Otwocka.