Problemu nieutwardzonych dróg i kałuż w Otwocku

Rozwiązanie problemów:
  1. Przy obecnym trybie inwestycyjnym Miasto Otwock będzie mogło utwardzić wszystkie drogi gruntowe w okresie ok. 15 lat. Jest to bardzo długi okres, dlatego też jeżeli Miasto Otwock przejmie udziały większościowe w spółce Remondis będzie mogło przy współpracy z władzami powiatu utworzyć Samorządową Spółkę Remontową w skład której wejdzie także obecny Zarząd Dróg Powiatowych wraz ze sprzętem który jest na jego wyposarzeniu. Dzięki temu będzie można w znacznie niższych cenach wykonywać utwardzenia dróg lokalnych budując tam nakładki asfaltowe, co pozwoli w dwukrotnie szybszym czasie na rozwiązanie tego istotnego dla naszego miasta problemu
  2. Zainwentaryzowanie i stworzenie wykazu istniejących studzienek i urządzeń odwadniających w otwocku
  3. Przejęcie udziałów w spółce Remondis pozwoli na ciągłe i kompleksowe czyszczenie i konserwacje urządzeń do odwadniania dróg w Otwocku, co obecnie nie jest realizowane.
  4. Wdrożenie właściwej procedury planistycznej w mieście umożliwi lokalizacje i wbudowania urządzeń do odwadniania dróg w newralgicznych rozlewiskach w Otwocku.
  5. System urządzeń do odwadniania i rozsączania musi być rozszerzony o automatyczne przepompownie wód opadowych zlokalizowanych w obrębie dróg gminnych i powiatowych.