Poprawa Bezpieczeństwa

Rozwiązanie problemów:
  1. Kontynuacja programu doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych
  2. Cykliczne obowiązkowe szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy oraz zagrożeń związanych z ruchem drogowym i wypoczynkiem nad wodą
Program rozwoju:
  1. Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu opartego o światłowody i ulokowanie centrali przy Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku
  2. System bonifikat i zniżek dla mieszkańców, którzy przejdą kurs udzielania pierwszej pomocy.
  3. Piesze patrole policji i patrole rowerowe
  4. Patrole rowerowe Eko-Patrolu na terenie miasta i otwockich lasów