Oczyszczalnia Ścieków nad Świdrem

Rozwiązanie problemów:
  1. Miasto Otwock (Otwocka Oczyszczalnia Ścieków OPWiK), musi zaproponować Miastu Józefów odbiór ścieków oczyszczonych planowanych jako zrzut do rzeki świder jako wody technologicznej służącej do rozcieńczania ciężkich ścieków przemysłowych. Dodatkowo Prezydent Otwocka musi wystąpić do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o zbadanie z urzędu i stwierdzenie nieważności obecnego pozwolenia wodnoprawnego dla Oczyszczalni w Józefowie. Wtedy oczyszczone ścieki z józefowskiej oczyszczalni popłyną starym kolektorem do oczyszczalni ścieków w Otwocku i tym samym ocalony zostanie unikatowy charakter rezerwatu rzeki Świder.