Ochrona Świdermajerów, Zabytków i Pomników Przyrody

Rozwiązanie problemów:
  1. Ustanowienie statusu Pomnika Przyrody dla najcenniejszych drzew znajdujących się na terenie Miasta Otwock (brak takiego statusu był przyczyną m.in. wycinki kasztanowca przy dworcu PKP w Otwocku)
  2. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków
Program rozwoju:
  1. Utworzenie w Otwocku Specjalnych Stref Rewitalizacji umożliwiających pozyskanie funduszy zewnętrznych na odrestaurowanie najcenniejszych obiektów architektury Świdermajer
  2. Powołanie w Urzędzie Miasta stanowiska ds. konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Działanie to będzie miało na celu pomoc i ułatwienie przy procedurach związanych z uzgodnieniem prac remontowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz pomoc w uzyskaniu funduszy zewnętrznych.