Kluczowe inwestycje dla Otwocka

Rozwiązanie problemów:
  1. Dokończenie rewitalizacji Parku oraz Skwerów Lennenstadt i VII Pułku („Małpi Gaj”)
  2. Dokończenie termomodernizacji otwockich placówek oświatowych
  3. Dokończenie inwestycji polegającej na budowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Otwocku-Wólce Mlądzkiej
  4. Kontynuacja programu utwardzania lokalnych dróg gminnych
  5. Wypoziomowanie przez spółkę OPWiK wszystkich studzienek w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Otwock. (Działanie, które w sposób doraźny udogodni użytkowanie kierowcom dróg w Otwocku, którzy dotychczas wybijają amortyzatory na źle obsadzonych włazach studziennych w ulicach).
  6. Kontynuacja programu remontu chodników i budowy ścieżek rowerowych w Otwocku
  7. Budowa dwóch publicznych toalet w Otwocku (centrum miasta, bazar)
  8. Budowa dodatkowych parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w okolicach PKP
  9. Wydłużenie trasy SKM do Stacji Otwock-Śródborów
  10. Strefy czasowego Parkowania w centrum Otwocka
  11. Odwodnienie Otwockich dróg i likwidacja kałuż za pomocą systemu automatycznego pompowania oraz zbiorników rozsączających w kluczowych miejscach istniejących zlewni.
  12. Realizacja Programu Geotermii dla Otwocka (koniec 2017 r. złożenie wniosków o sfinansowanie projektu do NFOŚ, rok 2018 wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego o głębokości 1,2-1,7 km na ternie po dawnej Zieleni Miejskiej).
  13. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej i Pływalni zamkniętej na terenie po dawnej Zieleni Miejskiej.
   Ta lokalizacja jest kluczowa pod kątem wykorzystywania i utrzymania obiektów w przyszłości. Dzięki tej lokalizacji od godz. 8:00 do 16:00 dzieci i młodzież z SP12, Liceum K.I. Gałczyńskiego oraz Technikum Nukleonicznego oraz innych otwockich placówek będą mieli tam lekcje WF. Po godzinie 16:00 oraz w weekendy kompleks będzie nastawiony na komercje. Dzięki wykorzystaniu kompleksu pod kątem lekcji WF przez młodzież ze szkół ponadpodstawowych Powiat Otwocki będzie pokrywał znaczną część kosztów utrzymania obiektów. Lokalizacja ta jest również ściśle powiązana z programem geotermii, gdzie docelowo uzyskane ciepło wód geotermalnych będzie wykorzystane na potrzeby ogrzewania hali i basenu ograniczając tym znacznie kluczowe koszty związane z eksploatacją.
  14. Budowa leśnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenach leśnych za OKS (na wzór parku sprawnościowego Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie).
  15. Renaturyzacja rzeki Świder
   Jest to program kluczowy dla podniesienia walorów turystycznych regionu Urzecza na terenie Otwocka, Karczewa i Józefowa. Przywrócenie dawnego biegu rzeki świder wydłuży bieg rzeki o ok. 4 km i doprowadzi ujście rzeki do pierwotnego miejsca (okolice dawnego Hotelu „Pod Dębami”). Dzięki temu w Otwocku i jego najbliższych okolicach przywrócone zostaną pierwotne liczne miejsca do plażowania i wypoczynku z unikatowymi walorami krajobrazowymi. Działanie to musi być zrealizowane przy ścisłej współpracy z władzami Józefowa
  16. Budowa hal sportowych przy SP 9 i SP2 z możliwością pozyskania finansowania z Ministerstwa Sportu
  17. Budowa zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego przy górze Meran (dawne jez. Czyste)
  18. Budowa dodatkowego żłobka i Przedszkola na terenie przy os. Morskie Oko i os. Ługi
  19. Budowa centralnej filii Biblioteki Miejskiej i połączenie jej z Biblioteką Powiatową
  20. Budowa i „przebicie” ul. Narutowicza od Cmentarza do Dzielnicy Przemysłowej w Karczewie. Działanie to skieruje obecnych ruch poza centrum Otwocka
  21. Doprowadzenie wody i kanalizacji do Otwockich Ogródków Działkowych