Działania Urbanistyczne

Rozwiązanie problemów:
  1. Przygotowanie i wcielenie w życie uchwały krajobrazowej rozwiązującej kwestie reklam w Otwocku. Umożliwi to likwidacje nieładu reklamowego panującego w naszym mieście, natomiast istniejące reklamy będą ograniczone i dopasowane stylem do istniejącej architektury.
  2. Powołanie stanowiska Głównego Architekta Miasta, który będzie głównym konsultantem ds. zmiany MPZP oraz projektów inwestycji realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta Otwocka. Działanie to umożliwi wcielenie jednolitej i uporządkowanej wizji zagospodarowania miasta.
Program rozwoju:
  1. Przygotowanie na rzecz Miasta Otwock ok. 5 różnych projektów budynków mieszkalnych z elementami Świdermajer, dostępnych nieodpłatnie dla osób fizycznych planujących budowę domu w Otwocku
  2. Współpraca Urzędu Miasta z Warszawskimi Uczelniami ws. architektury krajobrazu