Czystość i Porządek w Otwocku

Rozwiązanie problemów:
  1. Przejęcie przez spółkę Miejską Remondis (po wykupieniu udziałów większościowych przez miasto) obowiązku sprzątania ulic i utrzymania zieleni w Otwocku. Działanie to umożliwi w sposób ciągły sprzątanie otwockich ulic, lasów, czyszczenie studzienek odwadniających oraz utrzymywać zieleń w ich obrębie oraz na terenach parku i skwerów. Dotychczas sprzątanie na ternie miasta wykonywane jest jedynie ok. 2 razy do roku i kosztuje miasto setki tysięcy złotych. Miasto przez brak ciągłego procesu sprzątania ulic i przycinania zieleni jest brudne i zaniedbane.
  2. Wprowadzenie porozumienia między Miastem a Powiatem dotyczącego obowiązków utrzymania porządku oraz odśnieżania na drogach gminnych i powiatowych. Działanie to umożliwi aby prace porządkowe na tych drogach w Otwocku były wykonywane przez jeden podmiot.
Program rozwoju:
  1. Patrole piesze i rowerowe otwockich lasów przez pracowników Ekopatrolu
  2. Umożliwienie mieszkańcom zgłaszania z poziomu aplikacji mobilnej zgłaszania dzikich wysypisk
  3. Współpraca z nadleśnictwem i surowe kary dla osób wyrzucających śmieci do Otwockich lasów