Centrum miasta i „Wielka Dziura”

Rozwiązanie problemów:
  1. Rozwiązanie Problemu „Wielkiej Dziury” –wywłaszczenie przez miasto obecnego właściciela nieruchomości (spółki Delta). Umożliwi to w sposób skuteczny dokończenie inwestycji polegającej na wykorzystaniu obecnie wybudowanych dwóch poziomów parkingów podziemnych oraz utworzenie na ich powierzchni utwardzonego skweru z zielenią, fontanną oraz obiektów małej gastronomii.
Program rozwoju:
  1. Dzierżawa od PKP terenów przy Wieży Ciśnień i budowa bazarku w stylu Świdermajer wraz z przeniesieniem w to miejsce obecnego „białego bazarku” przy ul. Orlej (także utworzenie w tej lokalizacji postoju Taxi)
  2. Wprowadzenie przy współpracy z powiatem stref czasowego parkowania w centrum Otwocka
  3. Budowa publicznej, zautomatyzowanej toalety w okolicy centrum miasta